Nieuws

Home // Nieuws

 

Welkom op onze nieuwspagina. Deze pagina is mede door de Corona nieuw en sinds 14 mei 2020 online.

Omdat de pagina nieuw is staat er nog niet veel nieuws op deze pagina, maar heb je tips laat het ons weten.

 

Volg hier het nieuws van BHV Zuid Holland.

Corona update bijgewerkt op 27 mei 2020

CORONA informatie

We verzorgen onze cursus voor een kleine groepen van maximaal 8 deelnemers per groep. We garanderen een werkwijze conform de richtlijnen van het RIVM en hanteren de 1,5 m afstand regel maar hebben toch een zeer leerzame training weten op te zetten zonder onderlinge of andere contact momenten. Ook hebben we naast onze aangepaste dagen nog extra speciale dagen zoals Openbaar Vervoer Spits mijdende trainingsdagen of herhalingen door de combinatie van e-learning en praktijk in een halve dag.  Informeer naar onze maatwerk oplossingen.

Is het nog wel veilig om eerste hulp te verlenen in deze fase van Corona?
Op een aantal belangrijke punten is het antwoord NEE.

Voorbeeld: het risico op corona besmetting tijdens het beademen van een slachtoffer is zelfs met onze kis of life sleutel hanger of pocket masker bij een corona besmet iemand bijna 100%. Dus dat zorgt voor een grote wijziging van inzet in hulpverlening.

In deze fase, waarbij er een groot beroep op alle zorgverleners gedaan wordt is het van belang dat je aandacht blijft houden voor het op een veilige en juiste manier van hulpverlenen.
Immers het aanraken van een slachtoffer brengt al risico met zich mee, dus gebruik je gezonde verstand. Ga dus niet voor je slachtoffer zitten en hou je gezicht zoveel mogelijk van het slachtoffer vandaan. Na aanraken slachtoffer, raak dan niet je ogen of mond aan voordat je handen helemaal schoon zijn. De ambulance heeft handalcohol beschikbaar of was je handen.

De volgende adviezen m.b.t. een inzet bij reanimatie zijn van kracht:

Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzet BHV.
Géén mond-op-mond beademing, wel borstcompressies en gebruik AED.

COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzet BHV.  
Géén mond-op-mond, géén borstcompressies, alleen AED.

Kinderen en baby’s: inzet ongewijzigd, dus inclusief beademing.
Dit geldt voor kinderen TOT de puberteit. Een inschatting of het slachtoffer een kind betreft of een puber dient door
de hulpverlener gemaakt te worden, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te koppelen.

Graag plaatsen we even de volgende opmerking bij COVID-19 positief of sterke verdenking bij volwassenen:
Géén mond-op-mond, géén borstcompressies, alleen AED. BHV Zuid Holland heeft een aantal weken geleden de vraag aan de NRR gesteld of het niet verstandig is om bij dit slachtoffer na iedere schok de AED direct uit te zetten en weer aan te zetten voor weer een tweede analyse en schok, omdat géén reanimatie uitvoeren en 2 minuten wachten op een volgende schok altijd een slechtere uitkomst zal geven dan steeds achter elkaar een schok. Vroeger gaf een AED altijd 3 schokken achter elkaar, (het eerste type vanaf 2002). De NRR gaat dit in een volgend overleg mee nemen. 

Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekent dit dat er:
Geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een pasgeborene of kind gaat.
Indien de omstanders de wens uiten wel volledige reanimatie te willen toepassen, dan wordt de meldersinstructie gegeven zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het een gezinslid betreft, of indien zowel slachtoffers als melder besmet zijn. Wij van BHV Zuid Holland kunnen het ons voorstellen dat jij als hulpverlener, het achter wegen laten van het beademen tijdens een reanimatie wanneer het een collega op je werk betreft waarmee je dagelijks samen werkt en die je dus goed kent erg tegen je gevoel in zal gaan. De richtlijnen reanimatie zijn uiteindelijk gepresenteerd als adviezen.

Aanbevelingen reanimatie-protocol en handelen:
Voor het vaststellen van een normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen.

Luisteren en voelen vervallen, het wordt alleen kijken. Raak het hoofd niet aan!
Maximaal twee BHV-ers bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; BHV-er geeft  borstcompressie, de andere BHV-er staat bij de voeten van het slachtoffer om af te lossen.
Hulpverleners kunnen hun handen desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.
Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens een reanimatie zijn niet veilig genoeg en moeten niet gebruikt worden.
BHV Zuid Holland heeft een mooi filmpje over de ademhalingscontrole en de reanimatie in Corona tijd die in onze laatste update van de hand-out welke je bij inschrijving automatisch wordt toegestuurd. Ook een film stabiel draaien in corona tijd zit in de hand-out verwerkt . 

Overige algemene aanbevelingen:|
-Een hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.
-Een hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.
-HartslagNu adviseert Burgerhulpverleners (en dus ook BHV) boven de 50 jaar niet meer op te roepen bij een reanimatie.
-RIVM en NRR geven aan nadrukkelijk te communiceren dat burgerhulpverleners bij het niet uitvoeren van hun taken, in deze corona tijd, niet aansprakelijk zijn als ze een handeling niet uitvoeren.

Wanneer je je BHV kennis goed up to date wilt hebben en precies wilt weten hoe je moet handelen in de corona fase vraag dan onze digitale leeromgeving BHV in corona tijd aan om zo de Arbo veiligheid in je bedrijf of buitenshuis te borgen en je parate BHV kennis up to date te houden.
In deze leeromgeving zijn alle belangrijke corona maatregelen waar je als BHV-er tegen aanloopt om veilig te kunnen handelen per onderwerp verwerkt.
De kosten zijn 29,50 p.p. (ex btw). Deze leeromgeving wordt steeds geüpdatet naar de nieuwe omstandigheden. Deze leeromgeving kun je thuis op tablet of laptop maken en op iedere gewenst moment onderbreken. Na het behalen van de toetsen ben je weer up to date en weet je precies hoe te handelen in corona tijd.

Brand en Ontruimen info:
Let op: De brandweer zal bij een automatische melding niet het gebouw betreden. De bevelvoerder zal met 1 BHV-er buiten op 1.5 meter afstand contact hebben. Als blijkt dat er echt brand is zal de brandweer het pand betreden.
De verzamelplaats: zorg voor inachtneming van de juiste afstand en kijk dus of je verzamelplaats nog wel groot genoeg is. (ca. 2,5 M2 p.p.)

De coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers bij bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. De bhv-organisatie moet flexibel inspelen op de huidige situatie waarbij de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorop staat. Er zijn minder medewerkers, dus vaak ook minder bhv’ers aanwezig. Kijk voor actuele tips op onze pagina BHV  tips in corona tijd.

 

 

BHV tips in Corona tijd

EEN AANTAL HANDIGE TIPS:

– Informeer alle medewerkers over hun rol in een noodsituatie.
   Doe een beroep op hun zelfredzaamheid en vraag om extra hulp en alertheid.

– Kijk eens naar je verzamelplaats en bedenk dat je ca. 2,5 meter per aanwezige als ruimte
   beschikbaar moet hebben, is je huidige verzamelplaats voldoende ruim? Zeker straks als
   we weer allemaal naar kantoor komen even iets om naar te kijken. 

– Spreek bij een beperkte bezetting met aanwezige medewerkers af dat zij bij de start van hun
   werkzaamheden samen afspraken maken over de taakverdeling in een noodsituatie.

– Niet-bhv’ers kunnen, als de bhv dat niet kan, worden ingezet voor het alarmeren, ontruimen
   en het opvangen van de hulpverleningsdiensten. Zorg voor een gerichte instructie en maak
   duidelijke afspraken: hoe kan er gealarmeerd worden? Wie alarmeert wie? Wie houdt in de
   gaten of de groep compleet is op de verzamelplaats? Wie vangt de hulpdiensten op?
   MAAK EEN CONTROLE LIJSTJE EN LEG DIE BIJVOORBEELD BIJ DE BRANDMELDCENTRALE

– Neem aangepaste procedures en werkwijzen zoveel mogelijk persoonlijk met elkaar door, zo
   nodig online. Je kan dan samen eventuele vragen bespreken, zodat iedereen op de hoogte is van
   dezelfde informatie.

– Communiceer dezelfde boodschap via verschillende kanalen: stem dit met elkaar af.

– Als wordt afgeweken van de normale bhv-organisatie, stem dan met elkaar af wie verantwoordelijk
   is voor het bewaken van de bhv-bezetting.

– Soms is samenwerking mogelijk met de bhv en medewerkers van buurbedrijven/gebouwen.
   Zorg voor een overzicht met noodnummers en namen en een overzicht van de afspraken.

– Als er een aangepaste procedure is voor noodsituaties: hang posters op met informatie over wat
   te doen bij noodsituaties, op voor iedereen toegankelijke plekken. Zoals op het informatiebord, de
   toiletruimtes of koffie machine in de kantine. 

BHV Zuid Holland in ontwikkeling

Tja er liggen grootse plannen voor 2020, maar door de corona even op een laag pitje. De plannen (die nog even geheim blijven voor de buitenwereld) sluiten mooi aan bij ons hoofddoel namelijk “onze cursist moet er altijd beter van worden”.

Voor de nieuwsgierige lezer hierbij een hint als tipje van de sluier: “Niet lullen maar poetsen”