Home // Quickscan

BHV Zuid-Holland onderzoekt door middel van een QuickScan BHV en Brandveiligheid in hoeverre uw bedrijf op dit moment voldoet aan de verplichte veiligheidseisen, waaronder het bouwbesluit die volgens de wet zijn vastgesteld. Onze brandpreventiedeskundige bekijkt samen met u in een rondgang welke risico’s er in uw gebouw zijn en of de genomen maatregelen afdoende zijn. U ontvangt een rapport met de aandachtspunten en eventuele aanbevelingen.

Inhoud van de Quick Scan:

Hierbij moet u denken aan advies over het afdekken van uw restrisico’s, de interne communicatie tijdens een calamiteit, de brandveiligheid van de compartimentering van het gebouw en van de vluchtwegen, de brandveiligheid van inventaris, de vluchtwegaanduiding en vluchtdeuren, de mate van detectie en de projectie van de blusmiddelen, de beschikbare EHBO veiligheidsmiddelen en de plaatsing daarvan, het toetsen van de ontruimingsplattegronden en het eventuele beheer van de brandmeldinstallatie. De maatwerk adviezen van onze specialist berust op jarenlange ervaring in de branche maar ook door zijn bijzondere combinatie in achtergrond van brandpreventiedeskundige en ambulanceverpleegkundige.

Vraag & Antwoord

Voor wie:
Als gebruiker of eigenaar van het gebouw of bedrijven verzamel gebouw kan u in het verleden al een gebruiksvergunning gekregen hebben waarmee u zou denken dat bouwkundige situatie en het gebruik voldoende moeten zijn geregeld. In de praktijk blijkt dit vaak toch tegen te vallen.

Duur van de rondgang:
De QuickScan zal bij een kantoor of schoolgebouw met een omvang van 1500 m2 ca. 1 uur op locatie in beslag nemen.

Kosten:
Een verslag met opmerkingen ontvangt u op schrift. Het schouwen op locatie kan al vanaf  € 195,00 voor het eerste uur.

Na de schouw op locatie kunt u een offerte opvragen met het geschat aantal uren voor het uitwerken.
Het uitwerken van de QuickScan is afhankelijk van de aard en grote van het bedrijf.

Heeft u interesse om te weten of u op de goede weg bent? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor op uw locatie.

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en parkeerkosten.

Bepaal aantal BHV-ers

Wilt U het exacte aantal BHV-ers voor uw organisatie weten dan helpen we u graag verder. Onderstaande voorbeeld is een bij benadering aantal zonder te kijken naar uw specifieke restrisico’s, ligging, hoogte en nog meer factoren. Voor sluitend advies komen we  graag bij u langs.
Let wel het gaat hier onderstaand om het aantal BHV-ers wat dagelijks aanwezig is om goed te kunnen optreden.

Kantoor Administratiekantoor 25 medewerkers, administratief werk, weinig bezoekers, iedereen zelfredzaam.
Risico’s Ongevallen Kleine brandjes
Aantal BHV-ers: 2

School Dependance van een scholengemeenschap, 300 leerlingen, 25 personeelsleden, een paar niet-zelfredzame personen.
Risico’s Ongevallen Brand Ontruimen van grote groepen
Aantal BHV-ers: 7

Horeca Restaurant met 5 personeelsleden, keuken, 40 klanten, weinig niet-zelfredzame personen. Risico’s Kleine brandjes (vlam in de pan, oververhitting) Ongevallen, snijwonden Belemmering nooduitgang Ongevallen voortkomend uit agressie van klanten
Aantal BHV-ers: 2

Gezondheidszorg Verzorgingshuis met 50 personeelsleden (overdag), 100 patiënten de meesten niet zelf-redzaam, 50 bezoekers (overdag). Risico’s Kleine brandjes Patiënten met bewustzijnsstoornissen, dementie Bedlegerigheid Slecht ter been Slechthorendheid
Aantal BHV-ers in dagsituatie: 2 met basisopleiding, daarnaast 14 ontruimers
Aantal BHV-ers in nachtsituatie: minimaal twee

Laboratorium Conservenbedrijf met kwaliteitslaboratorium, 40 medewerkers, kantoor met 2 personeelsleden, weinig bezoekers, ieder zelfredzaam. Risico’s Snijongevallen Beknelling Brandjes
Aantal BHV-ers: 2

Tuinbouw Kassenteelt, 10 medewerkers, geen bezoekers, ieder zelfredzaam. Risico’s Ongeval met gevaarlijke stoffen Kleine brandjes Transportapparatuur, heftrucks
Aantal BHV-ers: 2

Winkel Winkelbedrijf met 50 personeelsleden, 300 klanten, weinig niet-zelfredzame personen. Risico’s Ongevallen, onwelwordingen Gevaarlijke stoffen: verf, oplosmiddelen Kleine brandjes Ontruimen van grote groepen
Aantal BHV-ers 7

Constructiewerkplaats Een las – en plaatwerkbedrijf heeft 20 personeelsleden waarvan er gemiddeld 10 op verschillende locaties werken, vaak in groepen van 2 personen. Risico’s Brandjes als gevolg van las- en snijwerkzaamheden EHBO-ongevallen, beklemmingen Werken met zware constructies Lawaai
Aantal BHV-ers: één en een vervanger

Timmerbedrijf Een timmerbedrijf maakt houtconstructies voor de woningbouw, als kozijnen en trappen. Er werken 15 mensen in de constructie, een tekenaar/ontwerper en een receptioniste Risico’s Verhoogde vuurbelasting bij de houtopslag Letsel door houtbewerkingsmachines Splinters Zaagselopslag Lawaai Lijmen en vrijkomende vluchtige stoffen
Aantal BHV-ers: 2

Sociale werkvoorziening Sociale werkplaats met 100 tewerkgestelden waarvan de helft niet-zelfredzaam, 25 personeelsleden, geen bezoekers. Risico’s Brand Mensen met verminderd bewustzijn Slecht ter been Ongevallen Paniek Kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen Werken met machines
Aantal BHV-ers: 10

Een vakgroep Chemie op een Universiteit heeft 75 medewerkers en 75 studenten die experimenteel onderzoek doen. De onderzoeksafdeling is gecompartimenteerd. Risico’s Brand Explosie Dagvoorraad gevaarlijke stoffen Snijongevallen Bedwelming
Aantal BHV-ers: 5

Eigen binnen locatie met brand en EHBO faciliteiten
Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer
Realistische trainingen
Hoogwaardige kwaliteit
Administratieve zekerheid