Privacyverklaring

Verwerkingsverantwoordelijke
BHV Zuid-Holland
Zinkwerf 85
2544 EC Den Haag
070-3248003

Persoonsgegevens die worden verwerkt
BHV Zuid-Holland kan persoonsgegeven over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BHV Zuid-Holland , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan BHV Zuid-Holland verstrekt.
BHV Zuid-Holland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Waarom BHV Zuid-Holland gegevens nodig heeft
BHV Zuid-Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst aangaande de inschrijving- en deelname aan een cursus(sen). Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en u te informeren over de betreffende cursus.

Hoelang BHV Zuid-Holland gegevens bewaart
BHV Zuid-Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
BHV Zuid-Holland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de certificering van een cursus(sen).

Cookies
Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden ook analytische cookies gebruikt om het verkeer op de website te analyseren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd.

RECHTEN & PLICHTEN
¹ Inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens. U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Ook kan een aanvraag worden gedaan voor de beperking van betreffende verwerkingen. Voor al deze aspecten zal contact moeten worden opgenomen met BHV Zuid-Holland.
² Intrekken van toestemming. U heeft ten allen tijden het recht om uw toestemming in te trekken. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met BHV Zuid-Holland om uw gegevens te laten verwijderen.
³ Recht op bezwaarmaking. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook kunt u te allen tijden een klacht indienen bij BHV Zuid-Holland of de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens verstrekking. Om de uitvoering van een overeenkomst met BHV Zuid-Holland tot stand te laten komen bent u verplicht de gegevens waarom gevraagd wordt naar behoren in te vullen.