Informatie voor de directeur

Informatie voor de directeur

U bent directeur, maar weet niet wat u moet regelen om te voldoen aan de wetgeving als het gaat om bedrijfshulpverlening. U kunt bij ons de BHV opzet helemaal laten opzetten en onderhouden via onze HBHV Outsourcing of zelf opzetten. Hoe dat moet ga ik u hier vertellen:

Een ongeval of brand wilt u als werkgever altijd voorkomen, maar niet alle risico’s zijn te vermijden. Deze overgebleven risico’s zoals bijvoorbeeld een hartinfarct noemen we een restrisico. Of wel een risico wat in ieder bedrijf kan ontstaan, naast alle maatregelen die al genomen zijn.  Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Ja u leest het goed, “ieder bedrijf”. Als directeur bent u eindverantwoordelijk en dient u ervoor te zorgen dat er dus altijd bedrijfshulpverlening aanwezig is en dat deze is uitgerust met materialen waarmee men goed overweg kan. Dit betekent dat u bijvoorbeeld moet zorgdragen dat er de juiste blus-en EHBOmiddelen ter beschikking zijn. Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld en dat uw BHV-er zo geschoold blijft dat deze op een adequate wijze kan reageren. De bedrijfshulpverlening zorgt dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig tot dat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Hoeveel bedrijfshulpverleners u nodig heeft is afhankelijk van de grote van uw bedrijf, maar ook de aard van de bedrijfsvoering. Voor een kantoor gebouw van 2 etages met bijvoorbeeld 10 of 40 medewerkers zijn 2 bedrijfshulpverleners veelal wel voldoende. Maar dan moeten beide bedrijfshulpverleners niet allebei tegelijk weg zijn uit het bedrijf. Wanneer u in een kantoor met 3 of 5 etages zit of wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen zal u natuurlijk meer bedrijfshulpverleners moeten hebben. Maar sommige bedrijven kiezen er voor om meer mensen op te leiden, omdat er vaak medewerkers weg zijn. U kunt redelijk nauwgezet inschatten hoeveel bedrijfshulpverleners u in uw bedrijf nodig heeft aan de hand van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Deze RI&E is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is en kijkt dus naar de aard, grootte, ligging en de restrisico’s van het bedrijf. Wilt u graag een voorbeeld van een RI&E voor het bepalen van het aantal bedrijfshulpverleners, dan kunt u deze bij ons aanvragen en die sturen wij per mail gratis naar u op.

Ook kleine bedrijven welke bijvoorbeeld alleen maar een winkel runnen moeten BHV geregeld hebben. Klanten of leveranciers kunnen onwel worden of vallen. Vraag u maar eens af waarom er eigenlijk blusmiddelen in uw pand hangen? Die hangen er omdat u ook zonder personeel nog steeds die beginnende brand moet kunnen blussen. En daarvoor moet u dus getraind in zijn.

Wat houd een BHV cursus in

Wat houd een BHV basis opleiding dan in?  Een BHV basisopleiding bestaat uit twee onderdelen. Eén deel van de BHV wat is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten en een deel van de cursus is gericht op bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. Om u of uw medewerkers te trainen hebben we twee mogelijkheden:
1. U kunt uzelf of een medewerker aanmelden voor een twee daagse Basis BHV opleiding bestaande uit 1 dag EHBO en 1 dag Brand &Ontruiming. De cursist ontvangt een boek en doet aan het einde van iedere dag bij ons een landelijk examen van het certificeringsinstituut NIBHV. (2 dagen inclusief landelijk examen, NIBHV certificaat en pas €296,50)
2. U kunt uzelf of een medewerker aanmelden voor een 1 daagse BHV training. De deelnemer moet dan van te voren een ca. 4 uur durende online cursus volgen en online examens doen voordat deze kan deelnemen aan de praktijkdag. Op de praktijkdag krijg men dan een halve dag Brand &Ontruiming en een halve dag EHBO. Let wel niet iedere medewerker vindt het leuk om een e-learning te doen en het is wel in uw belang dat u een gemotiveerde BHV-er in dienst heeft. (1 dag met e-learning €195,00)

Bent u hierna dan klaar als u of uw medewerker(s) geschoold zijn? Het antwoord is nee, want u moet er voor zorgen dat er afspraken op papier komen wanneer en hoe er ontruimd moet worden en hoe een incident intern gemeld moet worden. Dit noemen we een ontruimingsplan. Ook moeten u er voor zorgen dat u jaarlijks een ontruimingsoefening doet en hiervan verslag legt. Om dit te organiseren hebben wij voor al onze klanten gratis informatie en voorbeelden zodat dit goed zelf te doen is. De volgorde is natuurlijk dat u eerst moet zorgen voor de scholing en daarna kan er pas geoefend worden. Wanneer u een ontruiming of ontruimingsplan graag door een professioneel bedrijf begeleid wil hebben kan dat ook. BHV Zuid Holland doet dit ca. 125 keer per jaar voor verschillende bedrijven en is daar goed in. Het begeleiden van een oefening begint bij €450,00 met een gedegen verslag en een ontruimingsplan begint bij het dubbele hiervan en is geheel afhankelijk van de grote van het bedrijf en de beschikbare tekeningen.

Tot slot is het goed om te weten dat wij een systeem hebben waarbij onze cursisten op tijd weer opgeroepen worden voor de herhaling, waarmee de continuïteit in scholing wordt gewaarborgd. Wanneer een geschoolde BHV medewerker uw organisatie gaat verlaten moet u wel zelf op vervanging letten.

Ik hoop dat ik u zo een stuk op weg heb kunnen helpen over wat u moet regelen en wat het gaat kosten. Bedrijven welke zijn aangesloten bij het NIBHV zijn meestal niet de beunhazen in mijn vak, echter horen wij van heel veel klanten dat er een groot kwaliteitsniveau van trainingen is. Mocht u nog de behoefte hebben te lezen of wij wel een juiste partij zijn, kijk dan even op onze website bij klantenvertellen.nl of onderaan dit schrijven wat de brandweer van ons vindt.

Succes met werven van een gemotiveerde BHV-er.

AndréBrandon Bravo

Directeur BHV Zuid Holland

Waarom begeleiding door ons

Bert Fidder

Woordvoerder bij Brandweer Haaglanden b.d.

Uit belangstelling op 8 april 2015 een cursusdag meegelopen.

Daar ben ik onder de indruk geraakt van de professionele manier van lesgeven van zowel de brandweer instructeur als van Andre die het EHBO gedeelte voor zijn rekening nam.

Met name de faciliteiten die de instructeurs ter beschikking staan zijn van een bijzonder hoog niveau.

Alles kan worden nagespeeld zoals o.a. vlam in de pan, patiënt in een brandend bed, een TV in brand en noem maar op.

Op video kan alles gevolgd worden in de klas voor die mensen die even niet worden ingezet bij een oefening en zo nog leermomenten meepakken, perfect zou ik zeggen.

Met een 34 jarig werkzaam leven bij de brandweer van Den Haag heb ik natuurlijk veel gezien op dit vlak en kan daarom dit trainingscentrum van harte aanbevelen bij bedrijven die normaal gesproken met een bakje brandstof en een brandblusser voor de deur van hun pand staan te oefenen.

Dat daarnaast nog een uitstekende lunch werd voorgeschoteld maakte de dag geheel perfect in mijn beleving.

Bij deze bedankt Andre dat ik deze ervaring mocht op doen van je. Succes met jouw bijzonder mooi bedrijf.

In opdracht van BHV Zuid Holland

Evaluatieperiode Juni tot en met december 2014

Auteur: Sander de Wolf

Docent Gezondheidszorg &Welzijn

Conclusies

Hier mijn conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de geobserveerde lessen. Dit zijn mijn waarnemingen en eventuele tips en aandachtspunten. Ik zeg er meteen bij dat dit niet altijd de waarheid MOET zijn en dat er ook mijn eigen persoonlijke voorkeur in meeneem van mijn visie tot les geven.

Om met de deur in huis te vallen, het niveau van de instructeurs is hoog te noemen. Dit komt natuurlijk ook met name omdat ze allemaal uit het werkveld komen en dat is goed te merken. Dit is ook een grote kracht van BHV Zuid Holland en de instructeurs mogen dit best uitdragen, zonder dit pochen te noemen. Ik heb geen enkele instructeur onwaarheden horen noemen en elke instructeur weet overal wel antwoord op te geven.

Astrid uit Den Haag

Ervaring: Dit is al de vierde jaar dat ik bij BHV zuid holland kom, en elk jaar ga ik weer terug met plezier! Ik merk dat ik elk jaar steeds meer oppak en kan uitvoeren. De team luistert heel goed je wensen en speelt er heel goed op in! De opleiding maar ook de herhalingen zijn goed, en worden goed in praktijk gebracht, ieder jaar weer realistischer en beter! Saai is het amper omdat naast het interactieve lesgeven de docenten ook goed en gezellig in de omgang zijn! Daarnaast is de lunch altijd goed verzorgt en wordt er rekening gehouden met de wensen.
Top top top!

Shane uit Den Haag

Ervaring: Leerzame ervaring!
Door de praktijk ervaringen van de leraren en de manier van lesgeven, werd het een stuk makkelijker de stof op te nemen en uit te voeren. Maar ook makkelijker te onthouden voor later.
Genoeg ruimte voor een dolletje en geintje hier en daar, de lessen vlogen zo voorbij en toch vol leerzame momenten en tips.
Ook de catering was uitstekend. Verse broodjes en beleg en genoeg koffie pauzes.
Al met al een uitstekende cursus

Maatwerk

Meedenkend

Praktijk gericht

Integer