BHV &Brandveiligheidsadvies

Het is het vaak lastig voor u om alles wat met BHV en brandveiligheid te maken heeft, in de gaten te kunnen houden. BHV Zuid Holland kan u van het begin tot eind te begeleiden.  Vaak zien wij dat de compartimentering van een gebouw na oplevering ondanks dat er een vergunning is verleend toch op sommige punten niet zijn uitgevoerd volgens de bouwvoorschriften. Ook wanneer u gaat verbouwen en advies wilt ontvangen volgens de huidige geldende bouwregelgeving kunt u met ons contact op nemen.

Menig klant roept ons al in consult voor of tijdens bouw werkzaamheden en hebben door onze deskundige achtergrond hier soms grote voordelen aangehad. Dit kwam veelal door werkzaamheden die niet volledig waren uitgevoerd maar ook door het mee denken slimme oplossingen is hier soms erg veel geld uitgespaard.

Voor het schouwen op locatie en BHV advies ter plekken berekenen wij €195,00 (maximaal 1 uur op locatie). Duurt het advies langer dan zijn de kosten daarna €67,50 per half uur, voor zowel het advies op locatie en het eventueel uitwerken van de advieswerkzaamheden. Voor de advies werkzaamheden kunt u vooraf een offerte opvragen. Onze adviseur heeft een brandpreventiedeskundige en ambulanceverpleegkundige achtergrond en weet waar in een echte praktijksituatie mee te maken kunt krijgen. U kunt dus samen kijken of uw EHBO en BHV middelen toereikend zijn voor een noodsituatie en of de inzet van de BHV goed geborgd is.

Zorg er wel voor dat u op voorhand alvast bouwtekeningen digitaal voor handen heeft en maak een vragen lijstje.

bhv-foto-poster

Van het opzetten van een BHV beleidsplan tot het doorlichten van grote BHV organisaties. We kijken graag mee naar efficiëntie, kosten en slimme oplossingen.

U kunt bij BHV Zuid Holland terecht voor een BHV incident onderzoek.

Een diepgaand onderzoek en analyseren van incidenten vraagt om een specifieke reflecterende attitude die niet vanzelfsprekend onderdeel is van managementcompetenties. Daarnaast kost het analyseren van een onderzoek vaak veel tijd en is bij de uitvoerende eenheden niet altijd op alle vlakken de bedrijfskennis aanwezig om de basisoorzaken van incidenten te kunnen achterhalen.

BHV Zuid Holland gaat samen met u of geheel zelfstandig het BHV incident onderzoek analyseren en kan tevens hiervoor een advies rapport uitbrengen. Ook wij hebben grenzen in onze kennis en om die reden kunnen wij niet alle soorten incidenten voor u goed begeleiden. Onze specialiteit ligt met namen in, zorg, onderwijs, hoogbouw, kantoren en industrie. Het is ook mogelijk om een door u zelf onderzocht onderzoek nogmaals door ons te laten onderzoeken.

Peter uit Den Haag

Ervaring: Zeer veel kennis van zaken want er bleek nog een hoop mis te zijn.

Veel kennis bouwbesluit

Goede combi BIO maatregelen

Professionele achtergrond