Home // BHV in de Zorg

Wij zien onze BHV cursus als een onderdeel in de keten van het totale pakket in veiligheid.

Doordat wij uw BHV’ers tijdens de trainingen bewust maken van uw bouw en installatietechnische voorzieningen vormt onze training een belangrijke schakel in deze keten van veiligheid.

Onze lesopzet is erop gericht dat uw medewerkers op een speelse ongedwongen manier zelf ontdekken wat de bedoeling is van alle beschikbare middelen en maatregelen. Onze maatwerk aanpak, met duidelijke kaders ervaart uw bedrijfshulpverlener als hanteerbare praktijkgerichte handvaten. Naast de praktijktrainingen houden we uw medewerkers tussentijds scherp door bijvoorbeeld Webinars en onze digitale leeromgeving preventie in de zorg. op ons YouTube kanaal vindt u enkele voorbeelden ow wij brandpreventie in de kaart zetten. 

Ieder plan van aanpak wordt begeleid door ons team met een Brandpreventie deskundige / Fire Safety Engineering en Ambulance Verpleegkundige achtergrond.

Onze gespecialiseerde achtergrond is de poort naar een hoger veiligheidsniveau door met slimmere oplossingen en nieuwe inzichten te komen. Om onze klanten in dit proces goed te kunnen bijstaan en onze beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten moeten wij als opleider keuzes maken. Eén van die keuzes is dat wij niet inschrijven op aanbestedingen maar vol gaan voor het investeren in kwaliteitsverbetering voor onze klanten en daarmee de kosten niet onnodig hoog worden. 

Maak geheel vrijblijvend een afspraak om samen te kijken naar uw verbeterpunten en onze mogelijkheden om u hierin bij te staan.

Onze aanpak

Op een zeer gedreven manier zetten wij ons voor u in. Wij zijn er voor u om de procedure in veiligheid te verbeteren en eventueel te veranderen.

Wij doen dit door veel aandacht te besteden aan de invulling van onze trainingen gecombineerd met een regelmatig overleg om zo gezamenlijk op te trekken in kwaliteitsverbetering en het implementeren van nieuwe inzichten en innovaties.

Wij laten ons informeren over uw bouwkundige maatregelen en helpen daar waar wij knelpunten zien. De installatie technische voorzieningen brengen wij in kaart, deze vormen samen met onze visie de basis voor een eminent plan van aanpak.

Wij doen ons uiterste best om onze klanten in dit proces zo goed mogelijk te kunnen bijstaan en de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk in te zetten. 

Na inventarisatie van het kennis niveau, eventuele incidenten en de BIO maatregelen op uw zorglocatie schrijven wij met ons team een lesprogramma. Daarbij vinden wij het belangrijk om ook in te gaan op preventie. Hiervoor hebben wij een unieke leer methode in een digitale omgeving voor uw medewerkers klaar staan. Deze digitale leeromgeving hebben wij volledig in eigen beheer en kan op maat gemaakt worden en is daardoor bewezen zeer efficiënt voor bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe visies of leerdoelen.

Onze begeleiding naast de praktijk-dag is gericht op preventie met als doel, om het risico op brand en slachtoffers drastisch te verlagen.

Ons doel

Als BHV partner helpen wij u verder van een regelgericht naar een passend risico gestuurde benadering waarbij het welzijn van uw patiënt/cliënt/bewoner centraal staat. 

Wij beschikken over ruim 20 jaar ervaring als BHV trainer in de zorg en zetten ons in voor kwetsbare ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen.

Wij kunnen u met de laatste inzichten en innovaties goed bijstaan wanneer het gaat om een veiligheids-scan, implementatie van het WAR systeem, het opstellen van een RSET ASET rapport, het verlagen van rookproductie bij brand maar vooral in het adviseren over de beste keuze in te nemen brandpreventie maatregelen. Vanuit onze afdeling Fire Safety Engineering wordt u gestuurd naar de meest effectieve richting. Wij houden u graag op de hoogte en zijn uw partner naar een veilige leefomgeving voor uw medewerkers en cliënten.

 

Onze invulling van de BHV praktijk sessies

Naast ca. 125 ontruimingsoefeningen die wij jaarlijks in zorg gebouwen begeleiden bieden wij doelgerichte BHV trainingen, ploegleider trainingen, beheerder BMI trainingen en locatie specifieke trainingen, die bij u op de locatie of op ons trainingscentrum.  

Ons opleidingscentrum biedt de mogelijkheid om scenario’s echt realistisch na te spelen voor alle praktijk trainingen.
Het is voorzien van de gebruikelijke hedendaagse technieken zoals een Brand Meld Installatie met aansturende Personen Zoek Installatie, het dicht vallen van deuren, brand/rookscheidingen met Slow Whoop alarm of een echt gecertificeerd stil alarm PZI, gecombineerd met de brand trainingen waarbij met schuim of water geoefend wordt net als op uw locatie. Dit alles zorgt voor meer zelfvertrouwen bij uw BHV-ers.

Ons team van EHBO instructeurs hebben allemaal een achtergrond in de 112 hulpverlening van de Ambulance en daardoor een grote dosis smart view. Het team van brandweer instructeurs bestaat ook uit een vast team die in het dagelijks leven bevelvoerder en/of instructeur zijn bij de beroepsbrandweer. Middels onze interne scholingen is iedereen goed op de hoogte over uw specifieke situatie. Door ons grote team van vaste instructeurs heeft u altijd de zekerheid dat trainingen doorgang vinden en weet elke instructeur volgens een vastgesteld jaarlijks wisselend lesplan alle de ins en outs van uw zorg locatie(s)

Lees hier hoe wij voor u het risico op brand en slachtoffers drastisch verlagen

Een goede risico gestuurde aanpak op papier betekent nog niet dat risico gestuurd denken onder uw medewerkers op locaties de manier van werken is. Geheel buiten de BHV praktijk dag om zetten wij voor u vol in op preventie. Wij maken maatwerk een didactisch preventie plan wat gevoed wordt vanuit de praktijk en vanuit onze eigen afdeling Fire Safety Engineering.

In dit proces stellen wij ons als doel om preventie, tot op locatie niveau, te implementeren zodat uw medewerkers actief bezig zullen zijn in het nemen van stappen naar een risico gerichte denkwijze. Dit is een dynamisch proces wat steeds weer door nieuwe inzichten en innovaties door ons gevoed zal blijven. Het risico gericht denken in brandpreventie betekend voor u het echt actief drastisch omlaag krijgen van de kans op het ontstaan van brand en het verhogen van de vluchtveiligheid.

Bent u benieuwd naar onze aanpak, maak dan een afspraak met André via 06 41663632 of via andre@bhvzuidholland.nl

100 % tevredenheidsgarantie / geld terug

Onze spelregels wat betreft de tevredenheidsgarantie:
De 100% tevredenheidsgarantie geldt op alle opleidingen van BHV Zuid Holland;
Bij een meerdaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de eerste cursusdag aangeven dat je niet tevreden bent;
Bij een eendaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de ochtend (tot uiterlijk in de pauze) aangeven dat je niet tevreden bent;
Als je hebt aangegeven niet tevreden te zijn, wordt daarmee vanaf dat moment de cursus voor je beëindigd;
Het volledige cursusgeld wordt teruggestort als je hier gebruik van maakt.

Eigen binnen locatie met brand zorg nagebouwde faciliteiten
Instructeurs uit de praktijk –Ambulance of Brandweer
Realistische trainingen
Continue proces begeleiding
Administratieve zekerheid